top of page

יוזמות ופרוייקטים שלנו 

reshit school 4.jpg

חינוך לקיימות

קרן ירושלים ירוקה תומכת במיזמי חינוך סביבתי במרחב ירושלים.

godjo 6.jpg

מתנדבים ומתמחים

בואו לפעול אתנו להפוך את העיר ירושלים נקייה, ירוקה ובריאה יותר. יש הרבה מסגרות התנדבות, והם התמחות מקצועית.

פנל פוליטיקאים 5.3.21.jpeg

סינגור

שדולת ירושלים בת-קיימא מכנסת יחד מנהלים קהילתיים, ארגונים, ועדי פעולה, אקדמיה ועסקים, לקידום מדיניות לירושלים אשא מציבה קיימות בראש סולם העדיפויות.

romema green house 1 .JPG

מרכז קיימות לקהילה

בשיתוף פעולה עם המנהל הקהילתי הוקם מרכז קיימות לציבור החרדי שיש בו גם חממה וגינה לימודית.

lobby July 2018 3.jpg

English-speakers Focus Group

A forum espcially for Jerusalem english-speakers to get involved in JGF projects and environmental initiatives.

water forum january 2020.jpeg

פורום המים

צוות משותף מקרן ירושלים ירוקה ועיריית ירושלים, מפגיש בעלי עניין בכל היבטי מדיניות מים בעיר, וכבר משפיע במספר צעדים שננקטו

בוסתניה .jpeg

גינה קהילתית בוסתניה

שיתוף פעולה בין קהילות קריית יובל וקריית מנחם לפעילות תרבותית, חינוכית וחברתית.

עין כרם2.jpg

עלייה לרגל ירוקה

פועלים יחד אתרים קדושים, ערי עלייה לרגל וקהילות דתיות, במטרה להפוך את מסע העלייה לרגל ירוק ומוסרי, מעבר למשמעות הרוחנית – דתית שלו

Large Tree

שמירה על עצים

קי"י פועל עם השמירה על עצים ברחבי העיר כדי להבטיח הגנה על העצים העתיקים של ירושלים.

בוסתניה 2021.jpeg

שכונות מקיימות ומאכילות  

שכונת הפיילוט היא קריית מנחם, שם פועלים יחד כל בעלי העניין בשולחן עגול לקידום קיימות, גידול מזון מקומי ועוד

overall map new-1.png

שותפות אזורית

כדי לשמר את המגוון הביולוגי ואת תשתיות הטבע והמים, נדרש שיתוף פעולה חוצה גבולות מוניציפאליים. צוות בעלי עניין מקדם מרחב ביוספרי בהרי יהודה.

Terraces, Mevasseret Tzion, Feb. 2011.jpg

מאיץ ישראל 2030 מפעילה כלים מדעיים, חשיבה כלכלית חדשנית ורוח שיתופית לחולל שינוי בר-קיימא

bottom of page