יוזמות ופרוייקטים שלנו 

reshit school 4.jpg

חינוך לקיימות

קרן ירושלים ירוקה תומכת במיזמי חינוך סביבתי במרחב ירושלים

עלייה לרגל ירוקה

פועלים יחד אתרים קדושים, ערי עלייה לרגל וקהילות דתיות, במטרה להפוך את מסע העלייה לרגל ירוק ומוסרי, מעבר למשמעות הרוחנית – דתית שלו

romema green house 1 .JPG

מרכז קיימות לקהילה

בשיתוף פעולה עם המנהל הקהילתי הוקם מרכז קיימות לציבור החרדי שיש בו גם חממה וגינה לימודית

גינה מוזיאון.jpg

שותפות אזורית

כדי לשמר את המגוון הביולוגי ואת תשתיות הטבע והמים, נדרש שיתוף פעולה חוצה גבולות מוניציפאליים. צוות בעלי עניין מקדם מרחב ביוספרי בהרי יהודה

שכונות מקיימות ומאכילות  

שכונת הפיילוט היא קריית מנחם, שם פועלים יחד כל בעלי העניין בשולחן עגול לקידום קיימות, גידול מזון מקומי ועוד

IMG_3201.JPG

סינגור

שדולת ירושלים בת-קיימא מכנסת יחד מנהלים קהילתיים, ארגונים, ועדי פעולה, אקדמיה ועסקים, לקידום מדיניות לירושלים אשא מציבה קיימות בראש סולם העדיפויות

J forest cleanup2.jpg

מתנדבים ומתמחים

בואו לפעול אתנו להפוך את העיר ירושלים נקייה, ירוקה ובריאה יותר. יש הרבה מסגרות התנדבות, והם התמחות מקצועית

Image by Kristin Brown

פורום המים

צוות משותף מקרן ירושלים ירוקה ועיריית ירושלים, מפגיש בעלי עניין בכל היבטי מדיניות מים בעיר, וכבר משפיע במספר צעדים שננקטו