top of page
Lobby logo 2.0.png

שדולת ירושלים בת קיימא

שדולת ירושלים בת-קיימא הוקמה בינואר 2018 והיא יוזמה של קרן ירושלים ירוקה .

שדולת ירושלים בת-קיימא
שדולת ירושלים בת-קיימא הושקה בינואר 2018, ביוזמתה של קרן ירושלים ירוקה. בשדולה חברים מנהלים קהילתיים, קהילות, עסקים, ארגונים, מוסדות וועדי פעולה אשר פועלים יחד לקדם מדיניות ועשייה סביבתית בירושלים, כאשר החודשים הראשונים של בניית השדולה הוקדשו לחיבור יחד של מטרות העל והאמנה המשמשות בסיס לפעילותה.

 

מטרות השדולה:

  • לקבוע סדר יום של קיימות עירונית בזירה הציבורית, כמרכיב חיוני בשאיפה לעיר נקייה, בריאה וירוקה יותר.

  • לקראת הבחירות המקומיות, חברי השדולה נפגשו עם מועמדים לראשות העיר, כדי להביא למחויבותם להחלטות מדיניות המקדמות קיימות, אשר טרם אומצו על ידי העירייה והנהגתה. המועמדים דורגו על פי תגובותיהם, ובמהלך שנות הכהונה שלהם ייעשה מעקב אחר ההישגים.

  • להביא נושאים ירושלמיים חשובים לדיון בוועדות כנסת ובפורומים נוספים רלבנטיים.

  • לקדם כיסוי תקשורתי רציני של נושאי קיימות עירונית בכל אמצעי התקשורת.

לקריאת מטרות השדולה לחצו כאן.

 

כיצד פועלת השדולה:

  •  צוות של נציגי ארגונים מתכנס אחת לחודש כדי לעדכן ולהתעדכן, וגם כדי לקבוע יעדים משותפים ושותפויות בין הארגונים החברים.

  • לפני הבחירות, הציבור הרחב הוזמן לסדרת דיוני פאנל בין מועמדים לראשות העיר. למועמדים זו הייתה הזדמנות להביע תמיכה באג'נדה של שדולת ירושלים בת-קיימא.

  • קיום פגישות עם גורמים חשובים בעיר ובמרחב: ראש העיר, מהנדס העיר, וגורמים עירוניים נוספים, גורמים במשרד להגנת הסביבה.

  • הפקת אירועים משותפים.

  • לשדולה דוברת אשר דואגת לכיסוי תקשורתי של הנושאים על הפרק בכל אמצעי התקשורת.

להצטרפות לשדולת ירושלים בת קיימא, צרו קשר איתנו:  jerusalemgreenfund@gmail.com 

WhatsApp Image 2022-08-18 at 6.35.30 PM.jpeg
Green Inside and Out
שדולת ירושלים בת קיימא.jpg
membes
חברי השדולה
ארגונים
אופניים בשביל ירושלים //  אפס פסולת ירושלים // בוסתניה // גינת זהרה לויטוב // הבוידעם // הוועד לשימור ליפתא // הועד להצלת עמק המצלבה // הועד לשימור עמק הזיתים // הורים למען האקלים ירושלים // המרד בהכחדה ירושלים // המרכז הבין דתי לפיתוח בר-קיימא // המרכז הבין תרבותי // התחנה לחקר ציפורי ירושלים // ועד גבעת משואה צפון // ועד הפעולה להצלת בוסתן המסילה // ועד עין כרם // ועד פעולה יער מיר // ועד פעולה להצלת בית הכרם // ועד פעולה בית הכרם //ידידי מוזיאון הטבע בירושלים // ידידי הסיסים // ירושלים שקטה // יש מאין // מהפח ירוק // מוסללה // מחאת הנוער למען האקלים // מצילות המזון ירושלים // מצילים את הרי ירושלים // מצילים את יער הר נוף // פורום טבע בצפון ירושלים // פורום המים // פורום האנרגיה // קהילת הגן// קייאני // קרן ירושלים ירוקה //
רמות למען הסביבה // רשות הרבים // שומרים על העצים בירושלים // שכנות טובה // שמורת פרחי הבר // תושבים למען איכות החיים בצפון ירושלים // Treelion // Zevel Rebel //
מוסדות חינוך ומחקר
עסקים
מרכזי קהילה
בתי ספר
ארגונים לאומיים
פוסטר לוגואים 2 עדכון 1.6.23.png
פוסטר לוגואים 1 עדכון 14.6.23.png
החלק הזה באתר נבנה בתמיכה של המשרד להגנת הסביבה
This section of the website has been created with the support of the Ministry of Environment.
bottom of page