top of page
Lobby logo 2.0.png

שדולה ירושלים בת קיימא

שדולת ירושלים בת-קיימא הוקמה בינואר 2018 והיא יוזמה של קרן ירוקה ירושלים.

שדולת ירושלים בת-קיימא
שדולת ירושלים בת-קיימא הושקה בינואר 2018, ביוזמתה של קרן ירושלים ירוקה. בשדולה חברים מנהלים קהילתיים, קהילות, עסקים, ארגונים, מוסדות וועדי פעולה אשר פועלים יחד לקדם מדיניות ועשייה סביבתית בירושלים, כאשר החודשים הראשונים של בניית השדולה הוקדשו לחיבור יחד של מטרות העל והאמנה המשמשות בסיס לפעילותה.

 

מטרות השדולה:

  • לקבוע סדר יום של קיימות עירונית בזירה הציבורית, כמרכיב חיוני בשאיפה לעיר נקייה, בריאה וירוקה יותר.

  • לקראת הבחירות המקומיות, חברי השדולה נפגשו עם מועמדים לראשות העיר, כדי להביא למחויבותם להחלטות מדיניות המקדמות קיימות, אשר טרם אומצו על ידי העירייה והנהגתה. המועמדים דורגו על פי תגובותיהם, ובמהלך שנות הכהונה שלהם ייעשה מעקב אחר ההישגים.

  • להביא נושאים ירושלמיים חשובים לדיון בוועדות כנסת ובפורומים נוספים רלבנטיים.

  • לקדם כיסוי תקשורתי רציני של נושאי קיימות עירונית בכל אמצעי התקשורת.

לקריאת מטרות השדולה לחצו כאן.

 

כיצד פועלת השדולה:

  •  צוות של נציגי ארגונים מתכנס אחת לחודש כדי לעדכן ולהתעדכן, וגם כדי לקבוע יעדים משותפים ושותפויות בין הארגונים החברים.

  • לפני הבחירות, הציבור הרחב הוזמן לסדרת דיוני פאנל בין מועמדים לראשות העיר. למועמדים זו הייתה הזדמנות להביע תמיכה באג'נדה של שדולת ירושלים בת-קיימא.

  • קיום פגישות עם גורמים חשובים בעיר ובמרחב: ראש העיר, מהנדס העיר, וגורמים עירוניים נוספים, גורמים במשרד להגנת הסביבה.

  • הפקת אירועים משותפים.

  • לשדולה דוברת אשר דואגת לכיסוי תקשורתי של הנושאים על הפרק בעל אמצעי התקשורת.

להצטרפות לשדולת ירושלים בת קיימא, צרו קשר איתנו:  jerusalemgreenfund@gmail.com 

WhatsApp Image 2022-08-18 at 6.35.30 PM.jpeg
Green Inside and Out
membes
חברי השדולה
ארגונים
מכונות ולימודי על
עסקים
מרכזי קהילה
בתי ספר
ארגונים לאומיים
חברים בשדולה 2.jpg
ארגונים סביבתיים 1.jpg
bottom of page