top of page
Lobby logo 2.0.png

מיפוי טבע עירוני

ירושלים היא העיר הראשונה לבצע סקר טבע עירוני.

הסקר הושלם בשנת 2010 ומופו בו 151 אתרי טבע, והוא היווה בסיס לתכנית מתאר לטבע עירוני בירושלים, שמגדירה הנחיות לתכנון וניהול אתרי הטבע העירוניים. אבל התכנית לא מגנה על האתרים מפני הרס ובניה. מאז ביצוע הסקר, אתרים רבים נהרסו באופן חלקי או מוחלט, ורבים אחרים מאוימים. 

ראו במפות למטה את איומי הפיתוח, וגם את האתרים שתושבים לוקחים עליהם אחריות ומפתחים ושומרים עליהם.

באמצעות לחיצה על הקישורים תוכלו לקרוא בפירוט על כל אתר, ולקבל פרטי קשר להצטרפות לפעילות תושבים סביבם. 

באמצעות לחיצה על המפה אפשר להגדיל אותה.

אתרי טבע עירוני בירושלים.jpg
1. איומי הפיתוח תצא.jpg

אתרי טבע - איומי פיתוח

על טבע העירוני בירושלים

לפרטים ומידע על כל אתר

לחצו כאן

איום.jpg

אתרי טבע מאוימים

לפרטים ומידע על כל אתר

לחצו כאן

הרס.jpg

אתרי טבע שנהרסו באופן חלקי או מוחלט

לפרטים ומידע על כל אתר

לחצו כאן

ללא איום מידי.jpg

אתרי טבע שאינם מאוימים

לפרטים ומידע על כל אתר

לחצו כאן

פיתוח קהילתי.jpg

אתרי טבע בפיתוח קהילתי

לפרטים ומידע על כל אתר

לחצו כאן

bottom of page