top of page

ברכה מנעמי צור 

מייסדת ויו"ר

קרן ירושלים ירוקה

naomi.jpg

אני גאה להציג בפניכם את קרן ירושלים ירוקה, ולהזמין אתכם לקרוא­ על הקרן, חבריה, מטרותיה, תחומי פעילותה ושותפינו לדרך.

קרן ירושלים ירוקה ממלאת חלל שמורגש שנים בירושלים, ומשקיעה הון כספי ואנושי במיזמים קהילתיים שמטרתם להפוך את ירושלים לעיר נקייה, ירוקה, בריאה והוגנת יותר עבור כל תושביה.

צוות המייסדים שחבר אלי בתהליך הקמת הקרן יודע היטב כי הפיכת ירושלים לעיר ירוקה יותר וקידום אחריות לפיתוח בר-קיימא בעיר הינם נושאים בעלי חשיבות רבה. נושאים אלו יבואו לידי ביטוי ע"י מעורבות אזרחית ומחויבות כספית מצד חברינו ותומכינו בירושלים ובעולם.

הצבת מטרות "ירוקות" עבור ירושלים תאפשר להתמודד עם בעיות הליבה העומדים בפני השכונות המוחלשות ותסייע בחיזוק עירנו.

תרומות החברות השנתית של חברי הקרן, המכונים  "בעלי עניין בירושלים",  מהוות מסד כספי איתן לקרן. מעבר לתרומתם הכספית, החברים גם ממלאים תפקיד פעיל בהתמודדות עם האתגרים הסביבתיים של ירושלים ובהכוונת משאבי הקרן בטיפול בהם.

אני מזמינה אתכם, תושבי ירושלים ואוהבי ירושלים ברחבי העולם, להצטרף אלינו בתהליך מרגש וחדשני זה, ולהפוך גם אתם ל"בעלי עניין בירושלים".

bottom of page