top of page
Lobby logo 2.0.png
ירוק בפנים ובחוץ

פפסטיבל "ירוק בפנים ובחוץ" הוא יוזמה של "שדולת ירושלים בת קיימא"  והופק בהובלת קרן "ירושלים בת קיימא". הפסטיבל התקיים לראשונה בשנת 2021, ובשנת 2022 אף קיבל תמיכה של המשרד להגנת הסביבה, והופק בשיתוף פעולה עם המחלקה לקיימות חברתית של עיריית ירושלים. בהתאם גדל האירוע מכ20 אתרים/ ארגונים מארחים בשנת 2021, לכ-50 בשנת 2022. בשנת 2023 היו מעל 60 אירועים, ובפסטיבל השתתפו מעל 3000 איש מירושלים ומכל הארץ. 

שם האירוע הוא בהשראת "בתים מבפנים", אבל במקרה של "ירוק בפנים ובחוץ", ניתנת במה לארגונים ולמיזמים בירושלים, אשר בעשייה שלהם תורמים לקיימות העירונית ולהתמודדות במשבר האקלים. זהו יום חג של כל מגזרי החברה האזרחית בירושלים, שיודעים לעבוד יחד במטרה משותפת ראויה, להפוך את ירושלים לנקייה, בריאה וירוקה יותר. ארגוני שדולת ירושלים בת-קיימא פועלים יחד בנושאים החשובים לכל תושב ותושבת העיר.

WhatsApp Image 2022-08-18 at 6.35.30 PM.jpeg
banner ירוק בפנים ובחוץ 2  .jpg
banner.jpg
תכניה מפורטת 1.jpg
bottom of page