top of page

מרכז קיימות לקהילה - רוממה

בתאל ספיבק מנהלת את מרכז הקיימות במתנ"ס רוממה מטעם קרן ירושלים ירוקה.

המרכז הוקם מסיבות מגוונות אבל  החוט המקשר הוא  עבודה משותפת וליווי של תושבים שהופכים את השכונה לנקייה, ירוקה ובריאה יותר.

מרכז הקיימות כולל בתוכו גינה וחממה אורגנית חינוכית. שהן הבסיס לפעילות הסביבתית בשכונה, במקום מתקיימות פעילויות קבועות הפתוחות ומותאמות לציבור החרדי. קורסים בגינון, פרמקלצ'ר וקיימות לקבוצות גיל שונות ומקום בו יכולים התושבים להתחבר לטבע העירוני ובסופו של דבר לבורא. במהלך שנת השמיטה תשפ"ב תמשיך הפעילות באופן שמותר על פי ההלכה.

פורום נחל"ה – הוא פורם נשים חרדיות לקידום השכונה, החל כיוזמה מקומית של תושבות השכונה יחד עם מרכז הקיימות וצמח לאחד הפרויקטים המתמשכים שלנו. פורום נחל"ה פועל יחד עם מחלקות העירייה האחראיות על ניקיון העיר ונותן דגשים של ידע "מקומי" רלוונטי לשכונה, כתוצאה משיתוף הפעולה הזה הפכה רוממה לשכונה לדוגמא של שת"פ בין תושבים לרשות בנושא ניקיון.

שימור עמק רוממה כריאה ירוקה - תושבים יחד עם ההנהגה הרבנית של השכונה נלחמים על המקום לטובת מרחב טבעי ובילוי משפחתי כבר כעשרים וחמש שנים.


חברנו אליהם עם בקשה לעיריה לפיתוח של תוכנית להקמת טיילת שתקשר את רוממה עם הר חוצבים (מרכז ההייטק של העיר) ותשמור על המרחב הטבעי הפתוח היחיד של האזור כ"ריאה הירוקה" בשכונה צפופה במיוחד. העיריה נענתה לבקשיתנו, כרגע התוכנית נמצאת בתוכנית האב של העיריה. השלב הבא של התושבים ושלנו הוא לדאוג לכך שהתוכנית תאושר תקציבית ותמומש.

למעורבות בפעילויות אלו או אם יש לכם הצעות נוספות הקשורות בשכונת רוממה,
נא ליצור קשר עם בתאל באמצעות הדואר האלקטרוני.

bottom of page