עלייה לרגל ירוקה 

פרוייקט עליה לרגל ירוקה בעין כרם

פועלים יחד אתרים קדושים, ערי עלייה לרגל וקהילות דתיות, במטרה להפוך את מסע העלייה לרגל ירוק ומוסרי, מעבר למשמעות הרוחנית – דתית שלו. ירושלים היא העיר החשובה ביותר בעולם בהיבט הזה, בעלת קדושה עבור יהודים, נוצריים ומוסלמים.

סיורי עלייה לרגל ירוקה

עלייה לרגל ירוקה, במשמעותה הרחבה והמקיפה, רואה בחווית המסע ובדרכי המורשת הקדומים דרך להעמיק  ולחולל מפנה בתפיסת עולמם של המבקרים ובמחויבותם לסביבה ולכדור הארץ. המסע בעקבות עולי הרגל לדורותיהם הינו האמצעי, כמו שהיה בעבר, המוביל את המבקרים מהמרחב אל העיר ומהעיר אל המרחב הסובב אותה. המסע הינו הדרך הבלתי אמצעית להכרה ולהבנה של המורשת, המוחשית והבלתי מוחשית, של ערכי הטבע והנוף ושל תושבי המקום.

 

Carbon Offsetting

Many of our everyday actions, at home and at work, consume fossil-fuel produced energy, generating carbon emissions and resulting in a negative carbon footprint. Carbon offsetting is an internationally recognized way to take responsibility for these negative impacts. We can compensate for them by contributing to carbon-saving initiatives that reduce greenhouse gas (GHG) emissions.

JGF Carbon Offsetting Opportunities:

It is generally recognized that air travel is one of the big contributors to greenhouse gases (GHG), and an important opportunity for carbon offsetting. Unlike other lifestyle factors, there is no reasonable alternative for global travel. Consequently, air travel users are highly encouraged to contribute to environmental projects to offset their carbon footprint.

Jerusalem Green Fund is committed to social and environmental sustainability in and around Jerusalem. As such, we can provide ways to offset your carbon emissions and reduce your carbon footprint, by supporting environmental initiatives in and around Jerusalem that have a clear carbon reduction impact.

To participate in this program click here