שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים 

WhatsApp Image 2021-06-08 at 09.57.53 (2).jpeg

המערכות האקולוגיות הן התשתית הקיומית לאנושות. בזכותן יש לנו אוויר נקי, מים, מזון ושירותים נוספים חיוניים. במצב החירום האקלימי והאקולוגי של ימינו, יש חשש אמיתי שבעתיד יאזלו המשאבים, ולא יוכלו לספק את צרכי האוכלוסייה הגדלה. מצד אחד, אנחנו חיים במשיכת יתר על חשבון משאבי הדורות הבאים. מצד שני, ביכולתם של משאבי הטבע לעזור בפתרון הבעיה. הטבע עצמו, ובמיוחד העצים, בכוחם לספוג פחמן ולאזן את הפליטות המאיימות על האיזון האקולוגי.

 

לאור ההבנה כי ברוב מסגרות התכנון והניהול האזורי, התשתיות שנותנות לנו חיים, קרי המערכות האקולוגיות והמים, אינן נחשבות תשתית כלל, אלא נגזר עליהן להיות "שאריות", בתחילת 2018 ,ביוזמת קרן ירושלים ירוקה, הוקם צוות עבודה של שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים.

 

בצוות שותפים הגופים הבאים: עיריית ירושלים, מועצה אזורית מטה יהודה, היחידה הסביבתית "שורק", קק"ל, החברה להגנת הטבע, רשות ניקוזשורק-לכיש, האוניברסיטה העברית, האקדמיה של בצלאל, הוועדה המחוזית של ירושלים, משרד השיכון, רט"ג, מנהלים קהילתיים במערב ירושלים, ועוד. שותפים נוספים מוזמנים להצטרף לתהליך העבודה.

 

בתחילת הדרך קבע הצוות גבולות ראשוניים בתחום החלק העליון של אגן ניקוז השורק, הכולל כשני שליש משטח העיר ירושלים, יחד עם רוב המרחב של מטה יהודה ורשויות נוספות הנמצאות באזור. מפה מוצעת מצורפת. בשנה האחרונה עובד צוות השותפות על הוצאה לפועל של סקר שירותי מערכת אקולוגית שיהווה הבסיס לאיזור (zoning (של המרחב הביוספרי והגדרת אזורי אל געת מוסכמים על כל השותפים.

 

להלן מספר עקרונות מנחים לעבודת השותפות:

 

  • הגבולות של העיר או של כל רשות או מועצה מקומית אינם רלוונטיים לניהול תשתיות, כי כל שכבות התשתית חוצות גבולות מקומיים. לאור זאת השותפות האזורית חייבת לחבר בין המרחבים העירוניים לבין אלה הכפריים, גם אם הם חוצים מרשות לרשות.

  • העיר עצמה יכולה ואולי אף צריכה לקחת חלק במאמץ לשמור על איזון אקולוגי במרחב כולו, לרבות באזורים הבנויים, באמצעות ממשק בר-קיימא בין השטח העירוני לבין השטח הכפרי.

  • שותפות אזורית נשענת על רצון הקהילות שבתחומה להגן על המערכות האקולוגיות.

  • תכנון וניהול אגני יכולים להביא לניצול לטובה של מי הנגר העילי, לטיהורם ולהשבתם למי התהום. זהו חלק חשוב בניהול תשתית המים.

 

המסגרת איננה סטטוטורית, ולכן הצלחת השותפות האזורית תלויה ברצון השותפים לנהל יחד את אותם המשאבים שנותנים להם מצד אחד חיים, ומצד שני פרנסה. צוות השותפות עוסק לא רק בשכבת התשתית האקולוגית, אלא גם במעגל המזון באזור, בתיירות ובניידות.

 

הצוות הרחב של השותפות נפגש אחת לחודשיים, וצוותים ייעודיים למיזמים של השותפות נפגשים לעתים קרובות יותר בהתאם לצורך. בשנה האחרונה יזם והוביל צוות השותפות את ועידת האקלים האזורית של ירושלים ומטה יהודה, אשר עסקה בנושאים: מערכות טבעיות, מזון ואנרגיה, והיוותה מוקד משמעותי לשיח וקידום הנושאים הללו באזור. בעקבות הוועידה צוות השותפות מקדם מועצת מזון אזורית אשר תתכלל את הנושא של ביטחון תזונתי ומעגל המזון באזור, וכן מתחיל לעסוק בנושא פתרונות לגידור של שטחים חקלאיים באזורים בעלי רגישות אקולוגית.

 

"עד שלא נטמיע את המודעות לטבע כאחד המצרכים החיוניים לחיי האדם, שמסופקים לו בחינם ומבלי שהוא מודע לכך, לא עשינו שום חידוש בנושא הקיימות" )פרופ' אוריאל ספריאל

 

ליצירת קשר:

נעמי צור | 3122022-050 | com.gmail@naomitsur |יו"ר צוות השותפות האזורית

תמנע רז | 6433448-052 | com.gmail@timniraz | מנהלת צוות השותפות האזורית

הדס בשן | 2162970-250 | com.gmail@hadas6.bashan | מלווה ויועצת לתכנון מרחבי מקיים

מפת מוצעת של גבולות המרחב הביוספרי בהרי ירושלים

 
מפה אזור השותפות.JPG
 

 חברים בשותפות