top of page

 שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים 

WhatsApp Image 2021-06-08 at 09.57.53 (2).jpeg

"עד שלא נטמיע את המודעות לטבע כאחד המצרכים החיוניים לחיי האדם, שמסופקים לו בחינם ומבלי שהוא מודע לכך, לא עשינו שום חידוש בנושא הקיימות" פרופ' אוריאל ספריאל

 

המערכות  האקולוגיות הן התשתית הקיומית לאנושות. בזכותן יש לנו אוויר נקי, מים, מזון ושירותים נוספים חיוניים. לאור ההבנה כי ברוב מסגרות התכנון והניהול האזורי, התשתיות שנותנות לנו חיים, קרי המערכות האקולוגיות והמים, אינן נחשבות תשתית כלל, אלא נגזר עליהן להיות "שאריות", בתחילת 2018, ביוזמת קרן ירושלים ירוקה, הוקם צוות עבודה של שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים, באגן השורק העליון.

 

השותפות האזורית מציעה מודל חדשני לתכנון וניהול אזורי. אגן השורק העליון הוא ריאה ירוקה ומסדרון אקולוגי משמעותי ביותר במרכז הארץ, הוא גם מקום המגורים של קרוב למיליון איש. לכן המרחב הביוספרי חייב לכלול שותפות בין העיר והמרחב הכפרי. בעולם קיימים מספר מרחבים ביוספרים עירוניים, כמו הערים וינה וסאו פאולו, אולם מודל זה לא מיושם בישראל בכלל.

 

המודל של מרחב ביוספרי מספק בסיס תכנוני להגנה על מערכות אקולוגיות, באמצעות הגדרה של איזורי ליבה שמורים בתוך המרחב. אבל מעבר לכך, מרחב ביוספרי מתבסס על שותפות בתכנון ובניהול בין כל הגורמים במרחב, כולל השתתפות פעילה של נציגות אזרחית במסגרת הניהולית. הישיבה של כל הגורמים בשותפות, יחד עם עבודה חינוכית שוטפת מבטיחה את ההבנה של הגופים ושל האזרחים בחשיבות המערכות האקולוגיות לאורך זמן. 

   

עקרונות מנחים לעבודת השותפות:

  • הגבולות של העיר או של כל רשות או מועצה מקומית אינם רלוונטיים לניהול תשתיות, כי כל שכבות התשתית חוצות גבולות מקומיים. לאור זאת השותפות האזורית חייבת לחבר בין המרחבים העירוניים לבין אלה הכפריים.

  • העיר צריכה לקחת חלק במאמץ לשמור על איזון אקולוגי במרחב כולו, לרבות באזורים הבנויים, באמצעות ממשק בר-קיימא בין השטח העירוני לבין השטח הכפרי.

  • תכנון וניהול אגני יכולים להביא לניצול לטובה של מי הנגר העילי, לטיהורם ולהשבתם למי התהום. זהו חלק חשוב בניהול תשתית המים.

  • המסגרת איננה סטטוטורית, ולכן הצלחת השותפות האזורית תלויה ברצון השותפים להגן על המערכות האקולוגיות ולנהל יחד את המשאבים שנותנים להם חיים. 

 

צוות השותפות נפגש אחת לחודשיים לעדכונים וקידום תכניות משותפות. 
בין היתר הצוות הפיק כנסים ואירועים לאנשי מקצוע ולציבור הרחב:

 

להצטרפות ופרטים נוספים:

נעמי צור: 050-3122022 / naomitsur@gmail.com  

תמנע רז: 052-6433448 / timniraz@gmail.com

map
שותפות 3.jpg
שותפות 2.jpg
שותפות 1.jpg
past events
partners
bottom of page