שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים 

שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים

רקע:

המערכות האקולוגיות הן התשתית הקיומית לאנושות. בזכותן יש לנו אוויר נקי, מים, מזון ושירותים נוספים חיוניים. במצב החירום האקלימי והאקולוגי של ימינו, יש חשש אמיתי שבעתיד יאזלו המשאבים, ולא יוכלו לספק את צרכי האוכלוסייה הגדלה. מצד אחד, אנחנו חיים במשיכת יתר על חשבון משאבי הדורות הבאים. מצד שני, ביכולתם של משאבי הטבע לעזור בפתרון הבעיה. הטבע עצמו, ובמיוחד העצים, בכוחם לספוג פחמן ולאזן את הפליטות המאיימות על האיזון האקולוגי.

לאור ההבנה כי ברוב מסגרות התכנון והניהול האזורי, התשתיות שנותנות לנו חיים, קרי המערכות האקולוגיות והמים, אינן נחשבות תשתית כלל, אלא נגזר עליהן להיות "שאריות". בתחילת 2018, ביוזמת קרן ירושלים ירוקה, הוקם צוות עבודה של שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים.

 

להלן מספר עקרונות מנחים:

  • הגבולות של העיר או של כל רשות או מועצה מקומית אינם רלוונטיים לניהול תשתיות, כי כל שכבות התשתית חוצות גבולות מקומיים. לאור זאת השותפות האזורית חייבת לחבר בין המרחבים העירוניים לבין אלה הכפריים, גם אם הם חוצים מרשות לרשות.

  • העיר עצמה יכולה ואולי אף צריכה לקחת חלק במאמץ לשמור על איזון אקולוגי במרחב כולו, לרבות באזורים הבנויים, באמצעות ממשק בר-קיימא בין השטח העירוני לבין השטח הכפרי

  • שותפות אזורית נשענת על רצון הקהילות שבתחומה להגן על המערכות האקולוגיות.

  • תכנון וניהול אגני יכולים להביא לניצול לטובה של מי הנגר העילי, לטיהורם ולהשבתם למי התהום. זהו חלק חשוב בניהול תשתית המים.

השותפות האזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים קבעה גבולות ראשוניים בתחום החלק העליון של אגן ניקוז השורק, וכולל חלקים מערביים של ירושלים יחד עם רוב המרחב של מטה יהודה ורשויות נוספות הנמצאות באזור.

המסגרת איננה סטטוטורית, ולכן הצלחת השותפות האזורית תלויה ברצון השותפים לנהל יחד את אותם המשאבים שנותנים להם מצד אחד חיים, ומצד שני פרנסה. צוות השותפות עוסק לא רק בשכבת התשתית האקולוגית,  אלא גם במעגל המזון באזור, בתיירות ובניידות. לפרטים:

תמנע רז מנהלת צוות השותפות האזורית:

לפרטים נוספים ולהצטרף: 052-6433448 | timniraz@gmail.com 

 מפה מוצעת של גבולות המרחב הביוספרי בהרי ירושלים

מפה אזור השותפות.JPG

אירועים קודמים:

 

  • העיר והאזור: שותפות אזורית לניהול מערכות אקולוגיות

  • ועידת האקלים האזורית

חברים בשותפות האזורית: