top of page

 שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים 

WhatsApp Image 2021-06-08 at 09.57.53 (2).jpeg

"עד שלא נטמיע את המודעות לטבע כאחד המצרכים החיוניים לחיי האדם, שמסופקים לו בחינם ומבלי שהוא מודע לכך, לא עשינו שום חידוש בנושא הקיימות."    פרופ' אוריאל ספריאל

 

המערכות האקולוגיות הן התשתית הקיומית לאנושות. בזכותן יש לנו אוויר נקי, מים, מזון ושירותים נוספים חיוניים. במצב החירום האקלימי והאקולוגי של ימינו, יש חשש אמיתי שבעתיד יאזלו המשאבים, ולא יוכלו לספק את צרכי האוכלוסייה הגדלה. מצד אחד, אנחנו חיים במשיכת יתר על חשבון משאבי הדורות הבאים. מצד שני, ביכולתם של משאבי הטבע לעזור בפתרון הבעיה. הטבע עצמו, ובמיוחד העצים, בכוחם לספוג פחמן ולאזן את הפליטות המאיימות על האיזון האקולוגי.

 

לאור ההבנה כי ברוב מסגרות התכנון והניהול האזורי, התשתיות שנותנות לנו חיים, קרי המערכות האקולוגיות והמים, אינן נחשבות תשתית כלל, אלא נגזר עליהן להיות "שאריות", בתחילת 2018, ביוזמת קרן ירושלים ירוקה, הוקם צוות עבודה של שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים.

   

עקרונות מנחים לעבודת השותפות:

  • הגבולות של העיר או של כל רשות או מועצה מקומית אינם רלוונטיים לניהול תשתיות, כי כל שכבות התשתית חוצות גבולות מקומיים. לאור זאת השותפות האזורית חייבת לחבר בין המרחבים העירוניים לבין אלה הכפריים.

  • העיר צריכה לקחת חלק במאמץ לשמור על איזון אקולוגי במרחב כולו, לרבות באזורים הבנויים, באמצעות ממשק בר-קיימא בין השטח העירוני לבין השטח הכפרי.

  • תכנון וניהול אגני יכולים להביא לניצול לטובה של מי הנגר העילי, לטיהורם ולהשבתם למי התהום. זהו חלק חשוב בניהול תשתית המים.

  • המסגרת איננה סטטוטורית, ולכן הצלחת השותפות האזורית תלויה ברצון השותפים להגן על המערכות האקולוגיות ולנהל יחד את המשאבים שנותנים להם חיים.

 

הצוות הרחב של השותפות נפגש אחת לחודשיים, וצוותים ייעודיים למיזמים של השותפות נפגשים לעתים קרובות יותר בהתאם לצורך. בין היתר, צוות השותפות גם מרכז ומפיק אירועים לאנשי מקצוע ולציבור הרחב ברוח השותפות. הצוות הפיק את כנס העיר והאזור בשנת 2020, ובשנת 2021 יזם והוביל את ועידת האקלים האזורית של ירושלים ומטה יהודה. 

 

 

להצטרפות ופרטים נוספים:

נעמי צור: 050-3122022 / naomitsur@gmail.com  

תמנע רז: 052-6433448 / timniraz@gmail.com

עוד מידע למטה:

מפת מוצעת של גבולות המרחב הביוספרי בהרי ירושלים

אירועים קודמים

 חברים בשותפות

map
שותפות 3.jpg
שותפות 2.jpg
שותפות 1.jpg
past events
partners

 חברים בשותפות

bottom of page