שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים 

כנס העיר והאזור:

 שותפות אזורית לניהול מערכות אקולוגיות

לכל המצגות<<

ועידת האקלים האזורית של ירושלים ומטה יהודה יוצאת לדרך - שמרו את התאריכים

18.5 מערכות טבעיות

26.6 מזון

3.6 אנרגיה

כבר כמה חודשים אנחנו מבשלים בשיתוף פעולה של השלטון המקומי, וארגונים ואנשים יקרים רבים את הוועידה, 

שתהיה פסגה של מפגש של חברה אזרחית יחד עם השלטון המקומי, ותהווה אבן דרך בתהליך ארוך טווח של הפחתת פליטות, מיתון והיערכות לשינויי האקלים, תוך בניית שותפויות מקומיות והעצמת החברה האזרחית בתחום.

אנו מזמינים מיזמים העוסקים בנושאי הוועידה (מערכות טבעיות, מזון, אנרגיה) בראי משבר האקלים להגיש בקשה להציג במסגרת הוועידה

https://forms.gle/KTBEbVSnXiSsqgRX6

שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים

 

המערכות האקולוגיות הן התשתית הקיומית לאנושות. בזכותן יש לנו אוויר נקי, מים, מזון ושירותים נוספים חיוניים. במצב החירום האקלימי והאקולוגי של ימינו, יש חשש אמיתי שבעתיד יאזלו המשאבים, ולא יוכלו לספק את צרכי האוכלוסייה הגדלה. מצד אחד, אנחנו חיים במשיכת יתר על חשבון משאבי הדורות הבאים. מצד שני, ביכולתם של משאבי הטבע לעזור בפתרון הבעיה. הטבע עצמו, ובמיוחד העצים, בכוחם לספוג פחמן ולאזן את הפליטות המאיימות על האיזון האקולוגי.

לאור ההבנה כי ברוב מסגרות התכנון והניהול האזורי, התשתיות שנותנות לנו חיים, קרי המערכות האקולוגיות והמים, אינן נחשבות תשתית כלל, אלא נגזר עליהן להיות "שאריות". בתחילת 2018, ביוזמת קרן ירושלים ירוקה, הוקם צוות עבודה של שותפות אזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים.

 

להלן מספר עקרונות מנחים:

  • הגבולות של העיר או של כל רשות או מועצה מקומית אינם רלוונטיים לניהול תשתיות, כי כל שכבות התשתית חוצות גבולות מקומיים. לאור זאת השותפות האזורית חייבת לחבר בין המרחבים העירוניים לבין אלה הכפריים, גם אם הם חוצים מרשות לרשות.

  • העיר עצמה יכולה ואולי אף צריכה לקחת חלק במאמץ לשמור על איזון אקולוגי במרחב כולו, לרבות באזורים הבנויים, באמצעות ממשק בר-קיימא בין השטח העירוני לבין השטח הכפרי

  • שותפות אזורית נשענת על רצון הקהילות שבתחומה להגן על המערכות האקולוגיות.

  • תכנון וניהול אגני יכולים להביא לניצול לטובה של מי הנגר העילי, לטיהורם ולהשבתם למי התהום. זהו חלק חשוב בניהול תשתית המים.

 

 

השותפות האזורית לקידום מרחב ביוספרי בהרי ירושלים קבעה גבולות ראשוניים בתחום החלק העליון של אגן ניקוז השורק, וכולל חלקים מערביים של ירושלים יחד עם רוב המרחב של מטה יהודה ורשויות נוספות הנמצאות באזור.

 

המסגרת איננה סטטוטורית, ולכן הצלחת השותפות האזורית תלויה ברצון השותפים לנהל יחד את אותם המשאבים שנותנים להם מצד אחד חיים, ומצד שני פרנסה. צוות השותפות עוסק לא רק בשכבת התשתית האקולוגית,  אלא גם במעגל המזון באזור, בתיירות ובניידות. לפרטים:

 

תמנע רז מנהלת צוות השותפות האזורית:

לפרטים נוספים ולהצטרף: 052-6433448 | timniraz@gmail.com 

מפה אזור השותפות.JPG

Regional Partners: