ועידת האקלים האזורית ואירעי סיום "ירוק בפנים ובחוץ"

3 אנרגיה.jpg
2 מזון.jpg
1 שטחים פתוחים.jpg
banner ירוק בפנים ובחוץ 2  .jpg

"פרטים מלאים אירועי "ירוק בפנים ובחוץ

timetable 3 ירוק בפנים ובחוץ.jpg
timetable 4 ירוק בפנים ובחוץ.jpg
timetable 5 ירוק בפנים ובחוץ.jpg
timetable 4a ירוק בפנים ובחוץ.jpg