שמירה על עצים

bustania 3
press to zoom
Bustania
press to zoom
בוסתניה 2021
press to zoom
שכונה מקימת3
press to zoom
bustania 4
press to zoom
reshit school 2
press to zoom
1/1

"עץ בן שבעים שנכרת - לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש. אין תמורה לעץ עתיק. המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם. אין שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ איקליפטוס עבות, שקמה ישנה, חורש אלונים. הם שורשי האדם. בניין תוכל להקים כאן או שם, ולעץ בן מאה אין תמורה. אין זו רק ונדליות אלא ערעור העתיד. ובאיזו קלות עוקרים אצלנו. תמיד נמצא שעצים מפריעים למישהו או למשהו, לקו הישר של המדרכה או לחוטי החשמל או לאיזה כיכר קטנה שמישהו יזם בדמיונו קצר הכנפיים..."

ציטוט מנאומו של דוד בן גוריון, בעת הבאת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי לאום ואתרי הנצחה לקריאה ראשונה בכנסת בשנת 1962

 

לעצים בעיר תרומה וחשיבות רבה לאיכות החיים בה ולאיכות הסביבה בכלל. הם מצלים על סביבתם ועל ידי כך ממתנים את הטמפרטורה ומוסיפים לחות, יוצרים סביבה עירונית נעימה יותר ומעודדים הליכה ברגל, ואף תורמים לבריאות הנפשית והפיסית. מעבר לכך, לעצים חשיבות אקולוגית רבה, בהעשרת המגוון הביולוגי בעיר, סיוע במיתון הנגר העילי והפחתת גזי החממה האחראים למשבר האקלים.

 

בישראל קיים חוק "פקודת היערות" שעודכן ב- 2014, אך למרות זאת ובסתירה לחשיבות העצים בעיר, מצב העצים בערים ובירושלים בפרט גרוע מאוד, עקב טיפול לוקה בחסר, ופגיעה כתוצאה מתהליכי פיתוח ובנייה. 

באסיפה הכללית השנתית בשנת 2021 הוחלט לעסוק בנושא העצים על מנת להגביר את השמירה על העצים הבוגרים בעיר.

בזכות מענק מקרן של"י, נגה ריפין סטודנטית מלגאית לשנת 2022 תרכז פעילות של שמירה על עצים בירושלים בליווי של ישראל גלון, פנסיונר של משרד החקלאות, לשעבר פקיד היערות הארצי, ובעל עניין בקרן. הפעילות תכלול גיבוש וייעול קבוצת "שומרים על העצים בירושלים", עדכון חומרי מידע לקהל הרחב, הפקת הכשרות לפעילים ולקהל הרחב ורישות עם קבוצות נאמני אילנות מרחבי הארץ. 

לפרטים והצטרפות: נגה 054-7820207

פרטי קשר חשובים:

ד"ר ארז ברקאי, מנהל אגף יער ואילנות פקיד היערות הארצי

03-9485816    

052-02324592

 Erezba@moag.gov.il

מזכירתו יהודית לוי YehuditL@moag.gov.il  

 

איתן לוי, פקיד יערות ירושלים   

טל': 02-6297761,

סלולרי 053-07550088

lvetan@jerusalem.muni.il

 

מר בצלאל בכר, ראש תחום פיקוח ואכיפה במשרד החקלאות

 03-9485385

052-6675676

Bezalelb@moag.gov.il

 

פקידי היערות האזוריים בפריסה ארצית: 

https://gisproxy.mgtech.co.il/jsapps/htrees 

קרן שלי-לוגו מעודכן שנת 2022.png

מה עושים כשרואים עץ בסכנה

תרשים זרימה עץ בסכנה לאתר.jpg

מידע שימושי וקריאה נוספת:

תדריך שמירת עצים בעיר - צעד אחר צעד.JPG