top of page

גינה קהילתית בוסתניה

הגינה הקהילתית בוסתניה ממוקמת על התפר בין השכונות קריית מנחם וקריית יובל ויוצרת מקום מפגש של הקהילות משתי השכונות. באמצעות פיתוח הגינה, ארועים חברתיים, תרבותיים וחינוכיים   נוצרה בבוסתניה קבוצה מלוכדת שמטרתה שימור ופיתוח של הטבע העירוני המקומי וחיזוק המרקם החברתי של העוסקים בכך.

 

רקע כללי:

הגינה הקהילתית בוסתניה משתרעת על פני שבעה דונם בעמק שבין קריית יובל לקריית מנחם. האזור כולל אמפיתיאטרון, גן אוכל ומטבח חיצוני מאובזר. 

בשנתיים האחרונות קרן ירושלים ירוקה, מממנת ותומכת בניהול הגינה ויצרה בהצלחה פלטפורמה לחינוך סביבתי.

ישנו חזון לכלול את בוסתניה בתכנון הכולל של פארק אזבסטונים, שיהיה פארק עירוני אקולוגי.

פרוייקטים נוספים בגינה :

  • פעילויות חינוכיות לתכניות גנים, צרכים מיוחדים, תיכון ואחרי תיכון

  • מפגשי נשים חודשיים

  • אירועים ויוזמות משותפות עם תושבים.

  • מרכז למידה

פארק אזבסטונים:

העמק בו נמצאת הגינה הקהילתית אמור להתפתח לפארק עירוני, 

כמענה לאתגרים של שימור הטבע העירוני, יצרנו את "השולחן העגול לקיימות ביובלים" - משתתפים בו תושבות ותושבי השכונה, אנשי מקצוע ופעילים בנושאי קיימות הפועלים יחד על מנת להבטיח את שילובם של עקרונות פיתוח בר קיימא של קהילה וסביבה בפארק, תוך כדי יצירת שיח מועיל עם אנשי העיריה.

אחרי מספר פגישות של תיאום והגדרת ייעדים, קיבלנו את ברכת ראש העיר ומתכנן הערים  להמשיך ולהרחיב את פעילותנו. ואכן, מאז אנו בקשר ישיר עם אדריכלי הפארק, אשר גילו עניין בעבודה משותפת ויישום פתרונות ברי קיימא. חברי השולחן העגול ממשיכים להיפגש ולשתף פעולה בנושא זה ומפתחו ערוצים לשיתופי פעולה בנושאים נוספים. 

בחלק הצפוני של הפארק יהיה דגש על עבודה קהילתית וחינוך סביבתי.

 

פעילויות חינוכיות:

מגיפת הקורונה יצרה הזדמנות ללימוד מחוץ למסגרת הכיתתית, במסגרת זו הצענו פרוייקט של כיתת חוץ בגינה הקהילתית. 

קרן שחף תמכה בפרוייקט ובבוסתניה הוקמה כיתת עץ שמתכתבת עם הסביבה. הכיתה נותנת מענה למוסדות חינוך פורמליים ולא פורמליים משתי השכונות. את הבניה, הדריך נגר מקצועי אבל רובה נעשתה על ידי אנשי השכונות ותלמידים שבאו לימי פעילות, הבסיס קיים אבל פעילות הבניה עדיין נמשכת עם כל קבוצה שמגיעה, הכיתה משתכללת.

במהלך השנה, ארבעה  גני ילדים בילו בגינה ובכיתה יום פעילות שלם מדי שבוע, כמו כן מתקיימים בגינה תוכניות לבני נוער, ילדים עם צרכים מיוחדים, משפחות ועוד.

אירועים חברתיים:

למרות האתגרים והמגבלות שהעמידה בפנינו מגפת הקורונה, הגינה התפתחה למרכז קהילתי תוסס, ואירחה אירועים רבים הנותנים מענה לכל הקהילות השונות בשכונה - משפחות צעירות, אנשים עם צרכים מיוחדים, בני נוער, קבוצות נשים וקהילות דתיות. כל האירועים נערכו בהתאם לתקנון הקורונה העדכני, בשיתוף ובמימון הסניפים השונים של מועצת הקהילה, "ירושלים הצעירה" ויוזמות מקומיות.

bottom of page