גינה קהילתית בוסתניה

תמונה שולחן עגול 28.5
press to zoom
reshit school 4
press to zoom
20171129_155559 (2)
press to zoom
reshit school 5
press to zoom
20171129_155014 (2)
press to zoom
20171129_154624 (2)
press to zoom
1/1

הגינה קהילתית בוסתניה ממוקמת על הגבול בין השכונות קריית מנחם וקריית יובל ומפגישה את שתי הקהילות הללו בטבע לפעילויות ואירועים חברתיים, תרבותיים וחינוכיים. בוסתניה מקדמת באמצעות פעילויות אלו את שימור ופיתוח הטבע העירוני המקומי ומעצימה שיתוף פעולה חברתי וקהילתי באזור.

JGF projects in the Bustania Community Garden include:

  • Educational Activities for ganim, high school and post-high school programs

  • Monthly Women's Gatherings

  • Communal events and initiatives

  • Learning Center

Background:

The Bustania community garden spans 7 dunam in the valley between Kiriyat Yovel and Kiriyat Menachem. The area includes an amphitheater, food garden and a fully equipped outdoor kitchen. For the past two years the JGF has been funding and supporting the management of the project, successfully creating a platform for environmental education, social events and community gardening. There is a vision of including Bustania into the larger ecological basin in the Azbestonim Valley, with an emphasis on community, inclusivism, accessibility, education and environmental protection.

 

Park Azbestonim:

The valley in which the garden is located is to be developed into a municipal park, creating a situation in which the preservation of urban nature and the future of the garden became a cause of concern. In response to this and other challenges and interests, we created the Round Table for Sustainability in Yuvalim - local citizens, professionals and activists working together to ensure the inclusion of the community and environmental principals in the planning of the park, and to create a dialogue on development which would be sustainable for the ecosystems as well as the communities around the valley. After a number of meetings, we received the blessing of the city planner as well as the Mayor to continue and expand our activities. Since then we have been in direct contact with the architects of the park, who have shown interest in working together, and implementing sustainable solutions. The members of the Round Table are continuing to meet and cooperate on this and other issues. Moving forward, the north part of the park will have an emphasis on community work and environmental education. 

Educational activities:

Due to the pandemic, outdoor education has gained in importance. This year we received a grant from Keren Shachaf to build an outdoor classroom that will cater to formal as well as informal educational institutions from both neighborhoods. The structure has been approved, and is being built together with the community under the guidance of a professional carpenter, and in cooperation with the local authorities. Construction has started, and hopefully will be concluded by the end of December 2021. So far 4 kindergartens will be spending a full day there weekly and programs for teenagers and families with special needs are taking place twice a week in the afternoons.

 

Social events:

In spite of the challenges and restrictions due to the pandemic, the garden has evolved into an outdoor community center, and has successfully continued to host multiple events that cater to all of the different communities in the neighborhood - young families, people with special needs, teenagers, woman groups and religious communities. All events were held in accordance with current Corona regulations, in cooperation and funded by the different branches of the community council, "Young Jerusalem"  and local initiatives.