top of page

פורום המים

Listen to Jerusalem Water Forum co-chairs Deputy Mayor Fleur Hassan Nahoum and Former Deputy Mayor Naomi Tsur, Chair of the Jerusalem Green Fund, explain all about the forum.

הפורום הוקם בשנת 2019 על ידי קבוצה של תושבי ירושלים שלקחו חלק בתוכנית של הנציבות האירופית בשם ConSensus. המטרה של קונצנזוס היא ליצור הצעות עירוניות ואזרחיות משותפות למדיניות בנושא המים בעיר. קרן ירושלים ירוקה עומדת בראש הפורום יחד עם סגנית ראש עיריית ירושלים, פלר חסן-נחום. בחודשים האחרונים גיבש הפורום יעדים, יזם מסלולי פעולה ונפגש בעירייה באופן קבוע.

 

בישיבה הראשונה של הפורום כונסו כל נציגי מחלקות העירייה העוסקים במים, יחד עם נציגי אירגונים, עמותות ופעילי סביבה לדיון פורה.

בדיון התברר שירושלים היא עיר מובילה בתחום זה,  הנתונים שכנעו את ריצ'רד אדלמן, מקונצנזוס ויו"ר פרויקט POWER של האיחוד האירופי, שהיה נוכח "למנות את ירושלים לעמוד בראש הפורום של 30 עיריות אירופיות התמודדות עם אתגרים של שינויי אקלים, הגירה ושוויון מגדרי".

פורום המים בירושלים הגיע להסכמות עם העיריה לסייע לאלו שמבקשים להפוך את העיר למקום וירוק יותר ולחבר את כל הגינות הקהילתיות לרשת העירונית, כמו כן הנתונים מראים כי  30% מהגנים הציבוריים והפארקים הצטיידו עם מערכות השקיית מים דיגיטליות 'חכמות' הכוללות יותר טכניקות חיסכון במים.‏

נעמי צור, מהקרן הירוקה בירושלים אמרה: "המפגש הראשון של פורום המים בירושלים, בהנחיית סגנית ראש העיר פלר חסן נחום בעירייה, הפגיש מומחים ופעילים בחברה האזרחית, יחד עם גורמים מקצועיים ונבחרי ציבור בעירייה. כראש הקרן הירוקה בירושלים, שתוביל את צוות החברה האזרחית בשותפות זו, אני רואה הזדמנות אמיתית להשפיע על מדיניות המים בירושלים, כמו גם הזדמנות לעבוד עם האיחוד האירופי ועם ערים אחרות באירופה ובסביבות עוֹלָם".

"פורום המים בירושלים הוא ההוכחה שירושלים היא העיר המובילה בישראל בטכנולוגיות חכמות, הקמת פורום זה היא קריטית בהבאת כל השחקנים המרכזיים בתחום שימור המים סביב השולחן ולהכפיל את כוחותינו בהתמודדות עם האתגרים. החשיבות המשמעותית ביותר שזה שם את ירושלים על מפת העולם כשחקנית מובילה בטכניקות שימור מים. שיתוף הידע והניסיון שלנו תמיד היה חלק מהתרומה שלנו לעולם כאור בין אומות".

bottom of page