top of page

תתמכו ותצטרפו אלינו

כדי להיעשות בעל/ת עניין, לחדש את חברותך

או לתרום לקידום הפעילויות שלנו.

 תרומה שקלית ותשלום דמי חבר (בעל עיניין)י

עבור תרומות ישראליות, ניתן לתרום בשקלים על ידי לחיצה על כפתור DONATE, על ידי המחאה או על ידי העברה בנקאית. העמותה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46א.

 

לביצוע תשלום ע"י המחאה (צ'ק):

 1. רשמו המחאה עבור: קרן ירושלים ירוקה.

 2. שלחו בדואר ל:

קרן ירוקה ירוקה

רח' פיק חיים 4, ירושלים 9610504,  ישראל

 

לביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית:

בנק הפועלים

שם החשבון: קרן ירוקה ירוקה

סניף ירושלים

קינג ג'ורג' 16

סניף מס: 690

מס' חשבון: 0418235

bottom of page