top of page
ירושלים שקטה
 • "ירושלים שקטה" היא התארגנות שהוקמה בשנת 2023 על ידי פרופ' חמוטל בר יוסף, לאחר תקופה ממושכת של פעילות יחידנית. בעקבות חיבור עצומה בשלוש שפות הקוראת לצמצום רעש במרחב הציבורי בירושלים ההתארגנות "ירושלים שקטה"  החלה לפעול בחסות "קרן ירושלים ירוקה" (ע"ר). 

 • "ירושלים שקטה" תפעל בירושלים ובמרחב הסובב אותה, אבל תשמח לשתף פעולה עם ארגונים דומים בארץ וברחבי העולם.

 • "ירושלים שקטה" מבקשת להעלות על סדר היום הציבורי את העובדה, שרעש חזק  מזיק לבריאות, פוגע באיכות הסביבה ויוצר אווירה של אלימות ועצבנות, ועל כן יש לצמצם אותו ככל האפשר. 

 • "ירושלים שקטה תפעל להעלאת המודעות לנזקי הרעש במערכת החינוך 

 • "ירושלים שקטה" תפעל בכל מסגרת אפשרית להגביר אכיפה של חוקי רעש קיימים, ובמידת הצורך תקדם חקיקה נוספת, ברמה העירונית והארצית. 

 •  

 • להלן סוגי רעש ש"ירושלים שקטה" רואה כמפגע:

 1. צפירות של כלי רכב פרטיים, מסחריים וציבוריים במצבים שאין בהם סכנה

 2. הגברה מוגזמת של מקלטי רדיו בכלי רכב פרטיים, מסחריים וציבוריים

 3. הגברה מוגזמת של רמקולים ומקלטי רדיו במרחב הציבורי והעסקי

 4. רעשי בנייה מעבר לשעות המותרות

 5. רעש מוגזם הנובע ממוסדות חינוך, כולל מרמקולים  

 6. הגברת יתר של רמקולים באולמות שמחה ובאירועים במרחב הציבורי 

 7. רעש  מתמשך ממנועי כלי רכב במצב חנייה. 

 8. דיבור קולני או עם רמקול בטלפון נייד בתחבורה ציבורית

 9. רעש ממכונות פרטיות, תעשייתיות או מסחריות (כגון מזגן, מכונת קירור)  המטריד את תושבי המקום. 

 10. כריזות קולניות לא נחוצות וחוזרות על עצמן במוסדות ציבור ובכלי תחבורה 

 11. פינוי אשפה על ידי רכבי העירייה בשעות לילה מאוחרות או בשעות בוקר מוקדמות

 12. שימוש לא חוקי בנפצים ובזיקוקים. 

bottom of page