top of page
Lobby logo 2.0.png

"תרדו מהעצים" 

בשנים האחרונות אנחנו עדים להתקפות רבות של מוסדות התכנון על העצים והטבע העירוני בירושלים. אלו כוללות רשיונות כריתה למעל אלף עצים בשנה, רבים מהם עצים עתיקים ויקרים. כמו כן תוכניות בנייה חדשות הופקדו באתרי טבע עירוני רבים המוכרזים בתוכנית המתאר לטבע עירוני בירושלים. אתרים ערכיים מבחינה אקולוגית וקהילתית כמו רכס לבן, המצפתל, יער הר נוף, נחל זימרי, מצפה נפתוח, עמק הזיתים ועוד נמצאים בסכנה מפני בנייה אף על פי שישנן אלטרנטיבות לכל התוכניות הללו.

לרבים מהאתרים הללו ישנן קבוצות תושבים פעילות אשר מנסות למנוע את ההרס המתוכנן באתר. בעקבות העבודה המשותפת בשדולה עלתה ההבנה כי מדובר במדיניות וכי כל מאבק אינו עומד לבד. לכן הוחלט לקיים אירוע משותף לכל ארגוני השדולה, המעלה על נס את חשיבות העצים והטבע בעיר ודורש מהעירייה: "תרדו מהעצים".

 

האירוע התקיים ב 3.3.2021 בעין לבן, אתר המסמל את המאבק על הטבע הירושלמי בהשתתפות מאות אנשים, וכלל פאנל של נציגי מפלגות, בו הם נשאלו לגבי מחויבותם לשמירה על הרי ירושלים.

 

תרדו מהעצים.jpeg
bottom of page